Leger des Heils

Hulp aan dak- en thuislozen, maar ook opvang voor tienermoeders, een kinderhospice en thuiszorg. Deze hulp en zorg is letterlijk en figuurlijk altijd in de buurt.


Meer info