Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent hulp aan de meest kwetsbare mensen. In Amsterdam alleen al op ruim 40 locaties.1100 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich dagelijks in met vasthoudendheid en bevlogenheid. De wens van het Leger des Heils is dat haar deelnemers weer passie krijgen in hun leven en biedt daarom een breed scala aan sport, kunst en dagbesteding aan. Dagbesteding en zo mogelijk toeleiding naar werk ziet deze organisatie als sleutel tot herstel en terugkeer in de maatschappij. Op De Amsterdamsche Kerstmarkt koop je hier mooie broodplanken én kan je je cadeaus laten inpakken!